Otázky a odpovědi - instalační a uživatelský manuál

Jak se mám správně starat o moji nástavbu a co vše bych měl pravidelně kontrolovat ?
(uživatelský manuál a reklamační řád)

Tento jednotný uživatelský manuál slouží pro seznámení uživatele HardTopu nebo SportLidu
se základním provozním servisem a údržbou nástaveb terenních pick-upů. Zahrnuje informace
o údržbě následujícíh typů nástaveb včetně jejich modifikací:
Cover King Top - Standart Work, Windows, Delux, Full box, Sport lid, Super sport, G500, XTC II, 840...
 
Pokud jste nebyli při převzetí Vaší nové nástavby seznámeni se základním servisem a možnostmi
o postupech při odstraňování závad pozorně si přečtěte následující pokyny.
Správná poloha na voze a uchycení nástavby.
1. Po ujetí prvních 100km s novou nástavbou je nutné provést dotažení svorek nebo nosných
    lišt (pouze u SportLidů) toto dále opakovat po ujetí každých dalších 5000km.
   V případě zanedbání tohoto bodu hrozí uvolnění celé nástavby a tím poškození karoserie vozu
   a samotné nástavby.
   Vždy je zároveň nutné dotahovat i matice a šrouby zámků dveří a pneumatických tlumičů.
   Při jízdě může dojít k jejich povolení a ztrátě funkčnosti. Toto platí především u zamykacích
   mechanizmů nástaveb s rozměrnými dveřmi - kryty (G500, 840, GSR...)
2. Systém zamykání dveří nebo krytu korby (u SportLidu).
    Kromě kroku v bodě 1 nevyžaduje žádný zvláštní servis. Případně pouze promazání uzamykacích
    prvků (zámky, západky) olejem ve spreji.
3. Klika.
   Velmi důležité při údržbě nástavby je věnovat zvýšenou pozornost správné funkci kliky a to
   zejména jejímu zámku. Vlivem nečistot a mrazu může dojít k omezení funkčnosti zámku.
   Tomuto lze předejít častým promazáváním zámku ze strany otvoru pro klíč olejem ve spreji.
   Platí především u SportLidů, kde je klika umístěna ve vodorovné poloze, často zamrzá a je pod
   nánosem nečistot.
   Kliky jsou konstruovány pro maximální tlak 50kg jsou-li v zamčené poloze. Kontrolujete-li
   uzamčení nástavby nepoužívejte příliš velkou sílu, časem by mohlo dojít k poškození zámku.
4. Pneumatické písty.
   Kromě kroku v bodě 1 nevyžadují žádný zvláštní servis.
5. Zadní  dveře nástavby - (samonosné sklo) v zimních měsících je nutné dbát zvýšené opatrnosti při otevírání a
   při zavírání zadních dveří nástavby. Zejména pokud zjistíte, že Vám nasněžený sníh zmrzl v prostoru mezi panty 
   okna a v místech pro složení pístů je třeba zmrzlý sníh odstranit. V opačném připadě může při otevření dojít ke 
    zpříčení okna o zmrzlý sních a následně k prasknutí zadního samonosného skla!
 
Korby terenních Pick-upů nejsou konstruovány ke stoprocentní vodotěsnosti a mnohdy ani
sebelepší montáží nástavby tohto nejde docílit.
Máte-li jakoukoli pochybnost o správnosti provedené montáže nástavby kontaktujte náš servis
na telefonním čísle 774 477 887-6.
Běžné reklamace vyřizuje vždy servis, který provedl montáž.

 
Ve složitějších případech nebo déletrvajícíh procesech reklamací kontaktujte servis.

V případě reklamace vady výrobku, která není způsobená montáží  je třeba reklamovat výrobek přímo u výrobce  na adrese
Coverk King group s.r.o.
areal ZD
675 25  Rokytnice nad Rokytnou

 
Pri reklamaci je vždy nutné předložení dokladu o koupi zboží a zboží samotné k posouzení reklamace.

 

—————

Jak správně namontovat nástavbu Cover King? - Instalační manuál

ke stažení  - Cover King Group instalační manuál workII_windowsII.pdf (583584)

 

Cover King Group s.r.o.

Rokytnice nad Rokytnou 675 25

www.hardtopshop.cz    ,   www.hardtopy.cz   ,   www.cover-king.eu

Jak správně namontovat nástavbu Cover King Top? - Instalační manuál

 

Instalační manuál k nástavbám Cover King Top

Příprava vozu na montáž nástavby: U vozů se zavazadlovým plechovým rámem za kabinou vozu je nutné tento rám odstranit a ošetřit místa kde byl rám odříznut od ložného prostoru antikorozním nátěrem. U vozu Nissan D40 a případně dalších, je nutné silikonovat díry v rozích korby za kabinou vozu z důvodů možného zatékání vody do prostoru korby.  Elektriku pro vnitřní osvětlení nebo případné brzdové světlo budeme napojovat  u všech vozů z pravého zadního světla korby vozu. Většinou mají všechny korby otvor pro protažení el. vodičů, pokud ne je třeba z vnitřní strany provrtat otvor ke světlu pro napojení el. vodičů - interiérové osvětlení napojujeme na parkovací světla (je funkční pouze se zapnutými park. světly) nebo natažením samostatného 12v kabelu z pojistkové skříně. Brzdové světlo pak na brzdy. Obě světla HT mají společnou kostru černý drát.

Barvy vodičů vyvedených z HT:

Černá – kostra společná pro brzdové a interiérové světlo

Modrá – brzdové světlo

Červená – interiérové světlo

Oranžová – signál pro centrální zamykání HT

Hnědá – signál pro centrální zamykání HT

2x černá – vyhřívání okna – pokud je jim hardtop vybaven

 

Usazení hardtopu na vůz: Tento postup je pro všechny vozy stejný. Zavřeme dveře korby vozu . Zavřeme dveře nástavby a posadíme nástavbu na korbu vozu tak, aby nástavba přesahovala na zádi cca 5cm. Srovnáme si nástavbu na korbě v podélné ose vozu a posuneme nástavbu směrem ke kabině vozu tak, aby zavřené dveře nástavby správně těsnily s dveřmi vozu. Zároveň je třeba dát pozor (přizvednout přední část nástavby), aby nedošlo k deformaci těsnící gumy na nástavbě za kabinou vozu. Zkusíme otevřít zadní dveře nástavby a jemně zavřít tak aby zámky okna lehce zaklaply. Zadní dveře nástavby je nutné do seřídit vůči zadním dveřím vozu a zámkům nástavby.

V tuto chvíli je možné nástavbu dotáhnout pomocí přiložených svorek ke korbě vozu a zapojit elektriku. Ilustrační obrázky usazení HT

usazení HT.jpg ,P1070923.JPG

Nejčastější chyby usazení nástaveb - usazení nástavby dle začátku korby za kabinou a ne dle zadního okna nástavby vůči zadním dveřím korby. Tato chyba má za následek, že je nástavba posazená více v předu. Následně nelícuje zadní okno nástavby s nástavbou, jde těžko zavírat přes dveře korby, a musí se následně ladit zámky nástavby. V tomto případě je třeba znova usadit správně nástavbu viz krok usazení hardtopu.

Montáž a seřízení: po správném usazení nástavby leze provést montáž  nástavby pomocí přiložených svorek. Po dotažení všech svorek nástavby následně překontrolujeme šrouby držící svorky. Je nutné, aby majitel nástavby následně po ujetí cca 1000 km svorky hardtopu překontroloval a případně dotáhl. Po dotažení nástavby ke korbě vozu je třeba zkontrolovat zamykání zadního okna nástavby a případně do seřídit zámky okna a jejich táhla. Rovněž je nutné po seřízení zadních dveří zkontrolovat  spodní těsnící gumu dveří nástavby, jestli správně doléhá vůči dveřím korby, tak aby nemohlo dojít k jejich oděru. V případě, že těsnící guma není ve správné poloze vůči dveřím korby a mohlo by dojít k jejich poškození je nutné těsnící gumu přelepit do správné polohy na dveřích hardtopu. Pokud bude vůz často jezdit v blátivém nebo prašném terénu doporučujeme na dveře korby nalepit průhlednou ochrannou folii (rozměr cca 150cm x 5 cm) v místě doteku dveří hardtopu s dveřmi korby - vrchní hrana dveří korby.  (prach a písek který se usazuje na zadních dveřích se dostává pod těsnící gumu a může dojit k odření laku) V tomto případě je nutné, aby si zákazník tuto nalepenou folii kontroloval a případně dle potřeby měnil.  Folii dodáváme na vyžádání.

Prvotní montáž hardtopu vč. el. instalace by měl provádět autorizovaný prodejce či servis.

 

Seřizení zámků nástavby Vám ukážeme na následujících fotografiích: zadni okno.jpg,panty.jpg , táhla zámku.jpg , zamek okna.jpgzamek HT.jpg 

 

—————

Přišlo mi poškozené zboží přepravní službou, co mám dělat?

V každém případě je nutné  při přebírání zboží od přepravce  zásilku zkontrolovat a v případě poškození obalu spolu s dopravcem zboží rozbalit. Jestliže zjistíte poškození zboží, je třeba sepsat spolu s  dopravcem (řidičem) zápis o poškození. Pouze tak bude možné uplatnit reklamaci (poškození při přepravě). Rovněž pokud Vám budeme zasílat okna a přepravce Vám jej doveze robité je nutné provést záznam o poškození do přepravního listu. Bez tohoto záznamu nebude možné uplatnit reklamci přepravy.  Naše zásilky jsou všechny pojištěné, ale pojišťovna proplácí náhradu škody pouze v případě nahlašení poškození při převzetí zásilky. Proto Vás žádáme o okamžitou kontrolu zboží při převzetí. Následné hlašení  poškozeného zboží při přepravě bez záznamu na přepravním listu řidiče nebude uznáno.

—————


Kontaktujte nás

Pokud se Vám nedostalo odpovědi na Váš dotaz - kontaktujte náswww.cover-king.eu , www.hardtopy.cz